najmądrzejszy mężczyzna w mieście
napisał list
nikt go nie zrozumiał
napisał drugi
nikt go nawet nie przeczytał
mówił
a nikt nie słuchał


napisał więc książkę
wydał
wydał dużo na promocję
stała się modna
każdy ją miał, niektórzy czytali


po co to wszystko?
chciał im tylko przekazać
żeby nie jedli stokrotek

tekst alternatywny

Maria Jerszow - wiersze, Marta Bystroń - ilustracje
© 2013-2021