Promyki

Listy od Ciebie

Są jak promyki Słońca

Z promyków

Nie można utkać Słońca

tekst alternatywny

Maria Jerszow - wiersze, Marta Bystroń - ilustracje
© 2013-2021