poezja po Auschwitz

Wiele razy zdawało mi się
Że pisanie jest głupie

Lubię pisać
Dobrze piszę

Lubię głupotę
Dobrze czuję się
Robiąc głupie rzeczy

Nie ma znaczenia
Czy coś robimy mądrze
Czy głupio

Nie ma znaczenia
Czy coś robimy ładnie
Czy brzydko

Świat po Auschwitz
Nie ma poezji
Mówi człowiek wrażliwy

Po Auschwitz
Należy pisać poezję
Mówi człowiek wrażliwy

Przed Auschwitz
Nie było poezji?

Przed Auschwitz
Nie było nic
Co zapobiegłoby

Auschwitz

Poezja
Nie zapobiegła
Auschwitz


_______________________________

inspiracją było stwierdzenie Theodora W. Adorno, że pisanie poezji po Auschwitz jest barbarzyństwem (Nach Auschwitz noch ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch)

tekst alternatywny

Maria Jerszow - wiersze, Marta Bystroń - ilustracje
© 2013-2021