Maria Jerszow - wiersze, Marta Bystroń - ilustracje, 2013-2016